Welocome to Take Me - Live Stream

วิธีการเล่นเกม ปั่นแปะ
วิธีการเล่นเกม ปั่นแปะ

เมื่อเริ่มเล่นเกมผู้เล่นจะต้องทำการเลือกชิปที่ต้องการจะลงเดิมพัน
โดยมีชิปตั้งแต่ 100 500 1000 5000 10k และ 100k
หลังจากเลือกชิปแล้วเจ้ามือจะเริ่มทำการดีดเหรียญ หลังจากดีดเหรียญแล้ว
ผู้เล่มสามารถลงเดิมพันภายในเวลา 10 วินาที
โดยให้ผู้เล่นเลือกลงเหรียญเดิมพันภายในช่องที่ต้องการ
โดยมี 3 ช่อง ได้แก่ หัว กลาง และ ก้อย หลังจากหมดเวลาลงเดิมพันแล้ว
เจ้ามือจะทำการเปิดเหรียญ เพื่อที่จะแสดงผลลัพธ์

ขั้นตอนการเล่นเกม
1. ผู้เล่นจะต้องทำการเลือกชิปเดิมพัน
โดยชิปมีตั้งแต่ 100 500 1000 5000 10k และ 100k2. เจ้ามือจะทำการดีดเหรียญ
โดยมีเวลา 10 วินาที ในการเลือกชิปลงในช่องเดิมพัน3. หลังจากหมดเวลาเดิมพัน
เจ้ามือจะทำการเปิดเหรียญเดิมพัน เพื่อแสดงผลลัพธ์4. นาฬิกาบอกเวลา5. ปุ่มอธิบายเพิ่มเติม6. ปุ่มออกจากเกม

Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia