Welocome to Take Me - Live Stream

วิธีการเล่น TANKS WAR
วิธีการเล่น TANKS WAR

เกม TANKS WARเป็นเกมต่อสู้ระหว่างฝ่ายแดง
และฝ่ายน้ำเงินให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในสนามรบ
ขั้นตอนการเล่นเกม
1.ทำการเลือกฝ่ายที่ต้องการลงวางเดิมพันโดยราคาชิปจะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับของผู้เล่นที่มีช่องเดิมพันจะมีให้เลือกทั้งหมด 6 ช่อง คือฝ่ายละ3ช่อง
แต่ละฝ่ายจะมีการเดิมพันให้เลือก ฝ่ายแดงและน้ำเงิน เท่ากับ คูณ2
ชนะ3ทาง เท่ากับ คูณ7.5
ชนะ2ทาง เท่ากับ คูณ2.5การตัดสินผลแพ้ชนะ
เมื่อกองกำลังรถถังของฝ่ายเรา สามารถชนะ และไปถึงป้อมฝ่ายตรงข้ามได้
ปุ่มเพิ่มกำลังการต่อสู้ภาพการชนะแบบ3ทาง เท่ากับ คูณ7.52.ปุ่มชิปสำหรับเลือกการเดิมพัน3.ปุ่มสมาชิกของผู้เล่น4.ปุ่มสำหรับเช็คผลสรุปของรอบที่ผ่านมา5.ปุ่มคำอธิบายวิธีการเล่น6.ปุ่มตั้งค่าภายในเกม7.ปุ่มเปลี่ยนภาษา8.ปุ่มกลับไป TakeMe

Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia