Welocome to Take Me - Live Stream

CHARITY 3 APP
CHARITY 3 APP

ยูสเซอร์และวีเจทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมดีๆ
เพียงแค่ส่งของขวัญ “Charity” ทุกๆ 1 ชิ้น สะสมยอดบริจาคเท่ากับ 1 บาท
และทางแอปจะมีการนำยอดสะสมที่ได้ไปร่วมบริจาคตามสถานที่ต่างๆ
รวมถึงมีการมอบเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Charity
ราคา 200 คูปอง

ยอดบริจาคสะสม ...... บาท


Sponsor by WinNine Pacific : winnine.com.au

Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia