Welocome to Take Me - Live Stream

  1. กฎระเบียบการใช้งาน TakeMe
  2. กฎระเบียบข้อห้ามต่างๆ ของการใช้รูปโปรไฟล์
  3. TakeMe คืออะไร
  4. ขั้นตอนการสมัครวีเจ
  5. วิธีการใช้งานเบื้องต้น
  6. ระบบของขวัญ
FOLLOW US ON
ic-line
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia